Fungsi Bahagian Pembangunan Kurikulum

  • membangunkan kurikulum sekolah
  • menyebarkan kurikulum
  • memantau pelaksanaan kurikulum
  • menyediakan bahan sokongan kurikulum
  • menjalankan penyelidikan dan penilaian kurikulum sekolah