Piagam Pelanggan

 Kami berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami untuk memastikan pelanggan mendapat:

  1. Dokumen Standard Kurikulum atau Bahan Sokongan Kurikulum dalam masa 15 hari selepas diterbitkan.
  2. Khidmat kepakaran dan rundingcara berkaitan kurikulum dalam tempoh 5 hari bekerja.
  3. Kursus Orientasi atau Pendedahan Kurikulum dalam masa 5 hari bekerja.
  4. Sebarang maklum balas kurikulum dalam tempoh 3 hari bekerja selepas cadangan diterima.