Visi

Menghasilkan Kurikulum yang berkualiti untuk pendidikan negara yang bertaraf dunia.

Misi

Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya dan untuk memenuhi keperluan negara.