Pekeliling

Pekeliling yang disenaraikan adalah tentang kurikulum sekolah yang masih berkuatkuasa dan dipetik melalui Portal Rasmi KPM.

Surat Pekeliling Ikhtisas

 1. SPI Bil 4/2008 - Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)
 2. SPI Bil 11/2010 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011
 3. SPI Bil 2/2013 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-peringkat Mulai Tahun 2014
 4. SPI Bil 10/2015 - Pelaksanaan Program Vokasional Menengah Atas (PVMA) 
 5. SPI Bil 2/2016 - Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)
 6. SPI Bil 5/2016 - Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Kawasan Sekolah
 7. SPI Bil 7/2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017)
 8. SPI Bil 8/2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat-peringkat Mulai Tahun 2017 
 9. SPI Bil 9/2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara Berperingkat-peringkat Mulai Tahun 2017
 10. SPI Bil 2/2017 - Pelaksanaan Program Diploma International Baccalaureate di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 
 11. SPI Bil 8/2018 - Garis Panduan Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) di Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2018
 12. SPI Bil 9/2018 - Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Harian Bagi Perpaduan di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 13. SPI Bil 2/2019 - Pelaksanaan Kurikulum Standrad Kelas Peralihan di Sekolah Menengah Mulai Tahun 2019
 14. SPI Bil 5/2019 - Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020
 15. SPI Bil 6/2019 - Pelaksanaan KSSM Menengah Atas dan Pelaksanaan Pakej Mata Pelajaran Mulai Tahun 2020

-----------------

Surat Siaran

 1. Bil 14/2013 - Garis Panduan Pembentangan Kertas Ilmiah Peringkat Antarabangsa di Dalam atau Luar Negara 
 2. Surat Siaran 2014 - Panduan Penggunaan Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita Bagi Mata Pelajaran Baharu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II
 3. Bil 4/2016 - Perubahan Saringan LINUS
 4. Bil 19/2016 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) di Sekolah Menengah
 5. Bil 1/2017 - Pelaksanaan Modul TMK dalam KSSR (Semakan 2017)
 6. Bil 5/2017 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Cambridge IGCSE Literature (English) 0480 Mulai Tahun 2017 Hingga 2020 di Sekolah Terpilih
 7. Bil 9/2017- Pelaksanaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Sisa Pepejal dan Amalan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Merentas Kurikulum Prasekolah
 8. Bil 14/2018 - Pemansuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun Murid Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2019
 9. Bil 9/2019 - Pelaksanaan KSSM Kesusasteraan Secara Berperingkat-peringkat di Tingkatan 4 Sekolah Menengah KPM Mulai Tahun 2020
 10. Bil 10/2019 - Pelaksanaan KSSM MPET di SMT Secara Berperingkat-peringkat Bermula di Tingkatan 4 Pada Tahun 2020
 11. Bil 11/2019 - Pelaksanaan KSSM MPV Secara Berperingkat-peringkat Bermula di Tingkatan 4 Pada Tahun 2020 di SMK yang Menawarkan MPV
 12. Bil 14/2019 - Penjenamaan Semula Bengkel KHB Kepada Bengkel RBT
 13. Bil 15/2019 - Pelaksanaan KSSM Bagi Mata Pelajaran Aliran Kemahiran Secara Berperingkat-peringkat Bermula di Tingkatan 4 Pada Tahun 2020
 14. Bil 16/2019 - Pelaksanaan Pengenalan Tulisan Jawi Dalam Kurikulum MP BM Untuk Murid Tahun 4 SJK Mulai Tahun 2020

-----------------

Lain-lain

 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan
 2. MAMPU (Disember 2007) - Arahan Teknologi Maklumat
 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil 5/ 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat
 4. Pekeliling ICT Bil 1/2012 - Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM Versi 2.0
 5. Surat Pekeliling Kewangan Bil 8/ 2012 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Murid
 6. Pekeliling ICT KPM Bil 1/2019 - Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Malaysia
 7. Pekeliling ICT KPM Bil 1/2018 - Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Teknikal Inisiatif Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

Maklumat lanjut, sila layari pautan Pekeliling KPM